Naše Argentínske Sirloin steaky.

Sirloin – V Británií a Amerike je takto označovaná nízka roštenka. V našich zemepisných šírkach je tento rez hovädzieho mäsa často upravovaný len dlhou tepelnou úpravou no skoro nikdy nie minútkovou úpravou (ako steak).  Hlavným dôvodom je kvalita života nášho dobytka. Vek, strava a pohyb zvierat má obrovskú zásluhu na tom, aké kvalitné, šťavnaté a výživné mäso bude dobytok mať.  Je veľa krajín, ktoré chovajú hovädzí dobytok presne za týmto účelom a jednou z nich je Argentína. Argentínsky Sirloin je šťavnatý a jemný pri akomkoľvek stupni prepečenia (teda len ak to nie je well done :) ) .

steak cut